YÜKSEK HIZ GRESİ SEÇİMİ

YÜKSEK HIZ GRESİ SEÇİMİ

YÜKSEK HIZ GRESİ SEÇİMİ

Çoğu endüstriyel tesis, normal işleme ekipmanından daha hızlı dönen rulmanlara sahiptir. Bu ekipman parçalarının yağlanması söz konusu olduğunda, tüm yağlayıcılar aynı şekilde davranmaz. Bu nedenle yüksek hız gresi seçimi son derece önemlidir.

Bu yüksek hızların üstesinden gelebilecek bir yüksek hız gresi seçimi doğru şekilde yapılmalıdır. Bu şekilde yağlayıcının uygulamaya uyumsuzluğundan kaynaklanan olası arızaların en aza indirilmesi sağlanabilmektedir.

“Yüksek hızlı uygulamalar aynı zamanda daha sıcak çalışma eğilimindedir ve bu da yağlayıcının ve bileşenin daha hızlı parçalanmasına neden olur. “

Makine parçalarının hız yükünün doğru hesaplanması gerekir.

Viskozite oranı makine ekipmanlarını en iyi koruyacak sevide olmalıdır.

Yağın kanal oluşturma özelliklerine dikkat edilmelidir.

Yağın üretiminde kullanılan kalınlaştırıcı türüne ve miktarına doğru karar verilmelidir.

Yağın NLGI sınıfı göz önünde bulundurulmalıdır.

Rulman farklı ölçülere ve kullanım alanına sahip olabildiğinden hangi amaçla kullanıldıklarına dikkat edilmelidir.

Yüksek hız gresi seçimi sırasında damlama noktaları da göz önünde bulundurulmalıdır.

Hız Faktörünün Hesaplanması

Hız faktörü, bir rulmanın döndüğü hız ile rulmanın boyutu arasındaki ilişkiyi tanımlamaya yardımcı olan bir terimdir. Bu faktörü hesaplamanın iki ana yolu vardır. İlki, rulman iç çapının döndüğü hız ile çarpımını kullanan DN değeri olarak bilinir.

İkinci yöntem NDm değeri olarak bilinir. Bu, eğim çapı olarak da bilinen yatağın medyan boyutunu ve hız faktörünü hesaplamak için dönüş hızını kullanır.

Hız faktörü, daha sonra uygun yüksek hız gresi seçimi için kullanabileceğiniz çeşitli yağlayıcı özelliklerini belirlemenize yardımcı olabilir. Bu özellikler arasında, yağın viskozitesi ve uygulamaya yönelik, gresin Ulusal Yağlama Gresi Enstitüsü (NLGI) derecesi yer alır.

Viskozite Oranı

Bir yağlayıcının en önemli fiziksel özelliği viskozitedir. Viskozite, temas halindeki yüke, hıza ve yüzeylere bağlı olarak yağlama filminin ne kadar kalın veya ince olacağını belirleyen şeydir. Bu anlamda yüksek hız gresi seçimi, yatağın ihtiyaçlarına uygun olmalıdır.

Genel amaçlı greslerin çoğu, yaklaşık 220 santistokluk bir baz yağ viskozitesine sahiptir. Bu tip gres, orta hızlar ve yükler için iyi çalışabilirken, yatak hızı arttığında viskozite buna göre azaltılmalıdır.

Viskoziteyi hesaplamanın birçok yolu vardır. Daha önce bahsedilen hız faktörünü kullanarak, çalışma sıcaklığında rulman için uygun viskoziteyi belirlemede standartlaştırılmış tabloları kullanabilirsiniz.

95’lik standart bir viskozite indeksi ile bu, ISO 22-32 baz yağ viskozitesine eşittir. Standart çok amaçlı bir yüksek hız gresi seçimi için bu rulman ihtiyaç duyulan viskozitenin yaklaşık 10 katını alırdı. Biraz fazla viskozite mutlaka kötü bir şey olmasa da bu seviye biraz aşırı olacaktır.


Aşırı Viskozite

Aşırı viskozite, aşırı ısı üretimine ve artan enerji tüketimine neden olabilir. Bunların her ikisi de yatağın ve yağlama maddesinin sağlığına zararlıdır. Yatak ne kadar sıcak çalışırsa, gresin viskozitesi o kadar düşük olur.

Bu, gres tükenmesinin artmasına neden olabilir ve daha sık taze yağlama uygulaması gerektirir. Yüksek hız gresi seçimi doğru yapılmaz ise enerji tüketimi de zamanla artabilir. Bu durum da aşırı viskoziteden kaynaklanan artan sürüklemeden başka bir şey olmadığı için para kaybına neden olur.

Gresle, rulmanları 500.000’den daha büyük hız faktörlerine ulaşana kadar kolayca yağlayabilmek yaygındır. Bu, özel olarak formüle edilmiş yüksek hızlı greslerin kullanıldığı zamandır. Piyasadaki bazı greslerin 2 milyonluk hız faktörüne kadar çalıştığı söyleniyor.

Bununla birlikte, tüm greslerin eşit yaratılmadığını ve hepsinin değişen hız seviyelerinde iyi performans gösteremeyeceğini belirtmek gerekir. Bu nedenle yüksek hız gresi seçimi son derece önemlidir.

Kanal Oluşturma Özellikleri

Yağlama gresinin yüksek hızlarda nasıl yağlanacağını belirleyebilen bir özelliğine kanal açma denir. Bu terim, gresin ne kadar iyi akabileceğini ve yüzeyinde kalan bir boşluğu nasıl doldurabileceğini tanımlamak için kullanılır.

Yüksek hız gresi seçimi konusunda Federal Test Yöntemi Standardı 791C’nin 3456.2 Yöntemi, bir yağlayıcının kanal oluşturma özelliklerini test etmek için bir yol sunar. Bu testte, bir kaba gres sürülür ve yüzey düzlenir.

Sıcaklık stabilize edildikten sonra, kanal açma aracı olarak bilinen çelik bir şerit gresten çekilerek greste bir boşluk veya kanal bırakılır. 10 saniye sonra, gresin kanala geri akıp akmadığını veya kabın tabanını kaplayıp kaplamadığını kontrol edilir. Gres boşluğu doldurmuşsa, kanalize olmadığı anlamına gelir. Gres boşluğu doldurmazsa, kanal gresi olarak etiketlenir.

Kanal açma gresleri döndükçe elemanın yolundan daha kolay itilir, böylece daha az çalkalama ve daha az sıcaklık kazancı sağlar. Kanallama yapmayan gresler tekrar yola akar ve aşırı ısı oluşumuna neden olabilir. Yüksek hız gresi seçimi aşamasında gresin kanal oluşturma özellikleri bu nedenle son derece önemlidir.


Kalınlaştırıcı Tipi

Baz yağ viskozitesinin yanı sıra, kanalizasyon özelliklerini etkileyen bir diğer gres özelliği, koyulaştırıcı türüdür. Bir gresteki koyulaştırıcıya genellikle yağı tutan sünger denir.

Kalınlaştırıcıdaki liflerin yapısı, kanal açma, akma, damlama noktası ve genel kıvam gibi belirli gres özelliklerini etkileyebilir. Bazı gres kalınlaştırıcıların uzun lifleri varken diğerlerinin kısa lifleri vardır. Bu özelliğe yüksek hız gresi seçimi sırasında dikkat edilmelidir.

Kısa lifli kalınlaştırıcılar daha pürüzsüz bir dokuya sahiptir. Lityum, kalsiyum, poliüre ve silika koyulaştırıcıların yanı sıra daha karmaşık koyulaştırıcılar kısa liflidir. Bu koyulaştırıcılar ile formüle edilen gresler tipik olarak daha iyi kanallama özelliklerine sahiptir ve daha kolay pompalanır.


NLGI Sınıfı

Baz yağ viskozitesi ve koyulaştırıcı konsantrasyonu miktarı, bitmiş yağlama gresinin NLGI derecesini büyük ölçüde etkiler. NLGI numarası, gresin kıvamının bir ölçüsüdür. NLGI numarası ne kadar yüksekse, genel tutarlılık o kadar kalın olur. Ölçek 000 (sıvı benzeri) ile 6 (katı blok) arasında değişir.

Rulmanlı yataklar için yüksek hızlı gresler söz konusu olduğunda , NLGI sınıfı baz yağ viskozitesi düşerken yükselme eğilimindedir . Bu denge, koyulaştırıcıdan fazla yağ sızıntısının olmamasını sağlamak içindir.

Rulmanın hız faktörünün yanı sıra rulmanın çalıştığı sıcaklığa bağlı olarak, yüksek hız gresi seçimi aşamasında uygun NLGI sınıfı hakkında sağlam sonuçlar elde edebilirsiniz.


Rulman Tipi

Yataklardaki yuvarlanma elemanları çeşitli şekillerde gelir. Elemanın şekli, gerekli viskoziteyi, NLGI derecesini, yüksek hız gresi seçimi ve yeniden yağlama aralığını etkiler. Tüm bunlar, eleman ve yuva arasındaki gresle temas eden yüzey alanı miktarı ile ilgilidir.

Yüzey alanı ne kadar fazla olursa, yağ koyulaştırıcıdan o kadar fazla sıkılır. Ayrıca, daha fazla temasa sahip rulmanlar (küresel, silindirik, iğneli, konik makaralı, vb.), Standart bir bilyalı rulmandan daha fazla yüklü olma eğilimindedir.

Bu ilave yük, daha yüksek bir ayırma hızının yanı sıra daha yüksek viskoziteli baz yağlara olan ihtiyacı da beraberinde getirir. Yüksek hız gresi seçimi sırasında rulman tipi bu nedenle çok iyi anlaşılmalıdır.

Damlama Noktası

Yüksek hız gresi seçimi sırasında göz önünde bulundurulması gereken en önemli hususlardan biri, rulmanın çalışacağı sıcaklıktır. Seçilen gresin yüksek sıcaklıklarda çalıştığından emin olmak için, gresin damlama noktasını kontrol etmelisiniz.

Bu test sonuçları, tüm gres teknik veri sayfalarının çoğunda bulunabilir. Test, gresin iç duvarlara uygulandığı, dibinde bir delik bulunan küçük bir kap kullanır.

Daha sonra bir termometre yerleştirilir ancak grese temas etmez. Bu aparat daha sonra tek bir damla yağ ayrılana ve fincanın dibinden damlayana kadar ısıtılır. Bunun meydana geldiği sıcaklık, gresin damlama noktasıdır.

Yüksek sıcaklıklarda çalışan rulmanlar ve yüksek hız gresi seçimi için yüksek bir damlama noktası önemlidir. Bununla birlikte, bir gresin yüksek damlama noktasına sahip olması, baz yağın yüksek sıcaklıklara dayanabileceği anlamına gelmez.

Damlama noktası, maksimum kullanılabilir sıcaklığa eşit değildir. Yatağın çalıştığı sıcaklık ile gresin damlama noktası arasında bir tampon bulunmalıdır.


Uyumsuzluk Sorunları

Yüksek hız gresi seçimi sırasında veya türlerini değiştirirken, yeni gresle herhangi bir uyumsuzluk sorununu en aza indirmek için eski gresi olabildiğince çıkarmak önemlidir. Mümkünse, ekipmanı sökün ve mümkün olduğunca gresi temizleyin.

Uygulamaların çoğu genel amaçlı bir gres ile uygun şekilde yağlanacak olsa da, NDm değerinin aşırı derecede yüksek olduğu durumlar için, yağlayıcının ekipmanı koruyabilmesini sağlamak çok önemlidir.

Daha önce bahsedilen tüm özelliklere dayalı bir yüksek hız gresi seçimi yapsanız bile, gresin istenen şekilde çalışıp çalışmayacağını gerçekten anlamanın tek yolu bir saha denemesi yapmaktır. Yatak sıcaklığını izleyin ve contalardan veya tahliye menfezlerinden gres veya yağ sızıntısı olup olmadığına bakın.


yagmarket.com ' dan kam​p​anyaları​​​ takip etmeyi unutmayın! 

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.

Müşteri Hizmetleri (0850) 888 12 34

Sepetim"

Sepetiniz Boş

"