DOĞRU GRES KULLANIMI

DOĞRU GRES KULLANIMI


DOĞRU GRES KULLANIMI


Ekipmanların yağlanması için doğru gres kullanımı metalden metale teması ve buna bağlı sürtünmeyi engeller. Aynı zamanda makine parçalarının, rulmanları ve yuvarlama elemanlarının yollarını ve kafeslerini ayırma konusunda bir film sağlar. Doğru gres kullanımı ayrıca aşınmayı önlemeye, korozyona direnemeye, neme ve katı kirleticilere karşı koruma sağlamaya yardımcı olur.

Tüm bu nedenler sayesinde gresin uygulaması son derece kolaydır. Aynı zamanda rulman yatağına da tutunabildiğinden dönen makinelerdeki rulmanların çoğu (tahminen %85) gresler ile yağlanır.

Uygulamadan bağımsız olarak, doğru gres kullanımı, gresin durumu ve özellikleri zamanla değişikliklere uğrayabilir. Kestirimci bakım stratejisinin bir parçası olarak yağlayıcının analiz edilmesi hususunda birçok teoriden bahsetmek mümkündür.

Geleneksek tekniklerde gres analizi genellikle kirlenme şüphesi olduğunda, yanlış ürün kullanıldığında veya temel nedenleri belirlemek için arızalı bir bileşen çıkarıldığında uygulanır. Bu aşamada birinci engel, sahadaki gres durumunu düzenli olarak değerlendirmek için pratik, kullanıcı dostu bir yöntemin doğru belirlenebilmesidir.

Kullanıcılara doğrudan sahada gres durumunu değerlendirebilmeleri için çözümler sunar. Bu tür bir gres analizi doğru gres kullanımı konusunda çeşitli faydalar sağlayabilir;

Örneğin “1990’ların başlarında, İsveç’in güneyindeki bir sülfit fabrikası, gresleme noktaları için gres gereksinimleri konusunda büyük bir çalışma yürüttü. Sonuç, toplam bakım maliyetlerinde önemli bir azalma oldu. Buna rağmen, her gresleme noktasına dağıtılan gres miktarı konusunda hala endişeler vardı. Bakım departmanındaki teknik müdüre göre, 1997 yılında devreye alınan yeni bir gres ölçer bu sorunu çözdü.”

Gres yağlama aralıkları gerçek koşullara göre ayarlanabilir.

Gres kalitesi, partiden partiye olası kabul edilemez sapmaları tespit etmek için değerlendirilebilir.

Gres performansı, gresin belirli bir uygulama için uygunluğunun doğrulanmasını sağlamak için değerlendirilebilir.

Düşük performans gösteren gresler, ilgili hasarları önlemeye yardımcı olmak için belirlenebilir.

Doğru Seçilen Bir Gresin Fonksiyonel Özellikleri

Doğru gres kullanımı için seçilen doğru bir gres, sızıntıyı en aza indirmek ve kirleticileri dışarıda tutmak için bir sızdırmazlık maddesi işlevi görür. Tutarlılığı nedeniyle gresi, yağlayıcı sızıntısını, aşındırıcı, kirletici maddelerin ve yabancı maddelerin girişini önlemek için bir sızdırmazlık maddesidir. Aynı zamanda, bozulmuş contaları etkili tutma görevi de görür.

Gres kullanmak yağ kullanmaktan daha kolaydır. Yağ ile yağlama, pahalı bir sirkülasyon ekipmanı sistemi ve karmaşık tutma cihazları gerektirebilir. Buna karşılık gres, sertliği nedeniyle basitleştirilmiş, daha az maliyetli tutma cihazlarıyla kolayca sınırlandırılır.

Doğru gres kullanımı katı yağlayıcıları askıda tutar. Molibden disülfür ve grafit gibi ince öğütülmüş katı yağlayıcılar, yüksek sıcaklıkta servis veya aşırı yüksek basınçlı uygulamalarda gresle karıştırılır. Gres, katıları süspansiyonda tutarken katılar yağlardan çökelecektir.

Bu durumlar sağlandığı taktirde sıvı seviyesinin kontrol edilmesine ve izlenmesine gerek yoktur.


Gres Uygunluğunun Temelleri


Gres uyumluluk çizelgelerinin yalnızca ilgili kalınlaştırıcı ailesine odaklanması gerekir. Bununla birlikte doğru gres kullanımı için formüle edilmiş gresin üç temel bileşeni vardır: baz yağ, katkı maddeleri ve koyulaştırıcı.

Yağları karıştırırken temel hususlar, ürünlerin viskozitesi, baz yağ tipi ve koyulaştırıcılardır. Yine de bir şekilde gres uyumluluk çizelgeleri kullanılırken bu kritik parametreler göz ardı edilir.

Greslerin karıştırma sorunlarının en yaygın nedeni, gres kalınlaştırıcılarının aralarındaki farklılıklar olduğundan, doğru gres kullanımı için mutlaka detaylı araştırmalar yapılmalıdır. Çizelgeler doğru izlenmeli ve karışım dikkatlice seçilerek hazırlanmalıdır.


Baz Yağ Uygunluğu


Gresler hem mineral yağ hem de sentetik yağ bazlarından üretilebilir. Bazı sentetik baz yağlar, tıpkı yağlama yağlarının karıştırılmasında olduğu gibi, mineral yağlar ve diğer sentetik türleriyle uyumsuzdur.

Bu nedenle, doğru gres kullanımı için uyumluluğu belirlerken gresteki baz yağ türünü dikkate almak önemlidir. Gres üretiminde koyulaştırıcılar uyumluysa ancak baz yağlar uyumlu değilse, ortaya çıkan karışım sorunlu olabilir.

Herhangi bir yağlayıcı seçerken viskozite kritiktir. Benzer şekilde gresler, baz yağ viskozitelerinin önemli ölçüde farklı olduğu yerlerde karıştırıldığında ortaya çıkan karışımın uygulama için optimize edilmesi mümkün olmayacaktır.


Katkı Maddesi Uygunluğu


Doğru gres kullanımı için yağlar karıştırıldığında, katkı maddesi paketlerindeki herhangi bir uyumsuzluğun düşük performansa neden olabileceği unutulmamalıdır. Aynı zamanda sıklıkla tortu oluşturan katkı reaksiyonlarına neden olacağı da bilinir.

Reaksiyona giren katkı maddeleri, yağda olduğunun aksine greste dibe çökmez. Bu nedenle değişiklikler, katkı etkinliğini etkileyerek bazı durumlarda greste aşındırıcı koşullar oluşturarak sorunlara neden olabilir. Bu nedenle doğru gres kullanımı konusunda uygun koşullar sağlayabilmek için yağlanan bileşenin katkı maddesi uyumluluğu da dikkate alınmalıdır.


Yoğunlaştırıcı Uygunluğu


Greslerin uyumsuz kalınlaştırıcılarla karıştırılması, etkili yağlamayı etkileyen en hızlı ve belirgin değişikliklere neden olabilir. Pek çok karışım başlangıçta contalardan ve yağlanmış yüzeylerden uzağa göz etme noktasına kadar yumuşamaya meyillidir.

Doğru gres kullanımı aksine yanlış seçilen bazı karışımlar ayrılan karışımın yataktan, dişliden veya muhafazadan serbestçe akması ile koyulaştırıcının yağı serbest bırakmasına neden olur. Diğer karışımlar ise başlangıçta sertleşir ve bileşenin yük sorunlarına ve zayıf gres hareketliliğine yol açar.

Bu potansiyel etki kolayca belirlenemez. Değişiklikleri gözlemlemek ve iki gresi basitçe karıştırmak bariz bir fark sağlamayabilir. Bununla birlikte doğru gres kullanımı için gresleri farklı oranlarda dikkatlice karıştırmak daha mantıklı bir yol olabilir.

Söz konusu karıştırma işlemlerini çalışma ve ısıtma döngülerine tabi tutmak gerekir. Bu işlem sayesinde makinelerdeki performansları tahmin etmek için ölçülebilir özellikler ve değişiklikler ortaya çıkabilir.

Doğru Gres Kullanımı İçin Gres Uyumluluğunun Test Edilmesi Gerekir

Araştırmalar, farklı gres uyumluluk tablolarının güvenilmez olduğunu kanıtlamıştır. Ancak doğru gres kullanımı için gres uyumluluğunu değerlendirmek konusunda hangi adımların atılabileceğini belirlemek önemlidir.

ASTM D6185 (Yağlayıcı Greslerin İkili Karışımlarının Uyumluluğunu Değerlendirmeye Yönelik Standart Uygulama) işleminde amaç, greslerin 25-75, 50-50 ve 75-25 oranlarında karıştırılmasıdır.

Elde edilen karışımlar damlama noktası, kesme ve depolama stabilitesindeki değişiklikler için değerlendirilir. Bu son iki parametre, koni penetrasyon değerlerindeki değişiklikleri ölçmeyi içerir.

Bu standart, doğru gres kullanımı açısından test edilebilirliği büyük ölçüde geliştirmiş olsa da üç değerlendirme testinin doğası gereği statik olduğu unutulmamalıdır. Gresin testten önce bir miktar mekanik çalışması olsa da bu minimum mekanik bozulmadır.

Motor yatağı gibi bir makineye gres karışımı eklendiğinde, nispeten kısa bir süre içerisinde önemli ölçüde gres karışacak ve yatak çalışmaya başlayacaktır. Bu standartta değerlendirilen ikili karışımı karıştırmak çalıştırmak ve doğru gres kullanımı için 60 çift vuruş ile karıştırma sistemi kullanılmalıdır.


Karıştırma Etkilerini En Aza İndirecek Stratejiler


Doğru gres kullanımı için bir fabrika ortamında greslerin karıştırılmasını önlemek zor olabilir. Ancak uyumsuz greslerin karıştırılmasının etkisini ve olasılığını en aza indirmek için aşağıda yer alan adımlar izlenebilir.


1. Adım: Açık yönlendirmenin sağlanmasıdır. Bu adımda ekipmana gres uygulanması işlemi ile ilgili tüm personel eğitilmelidir. Ayrıca her ekipman parçası ve konumunda kullanılacak doğru ürün hakkında talimatlar alınmalıdır.

2. Adım: Gres özelliklerinde satın alma işlemini dahil etmektir. Doğru gres kullanımı ve karışımı için ortak bir alan, yeniden inşa edilmiş bir ekipmandır. Bu nedenle diğer personellerde olduğu gibi satın alma departmanında da çalışanlara gresler hakkında açık bir rehberlik hizmeti sağlanmalıdır.

3. Adım: kullanımdaki ekipmanın tasarımını kolaylaştırmak için gereken minimum ürün sayısının belirlenmesidir. Aynı zamanda kolaylık sağlamak ve marka sadakati için ek ürünlerin stoklanması da önemlidir. Bu işlem doğru gres kullanımı ve ürün karıştırma olasılığını da arttırır.

4. Adım: Son adım potansiyel karışımların test edilmesidir. Bir makineye yanlış bir gres eklenmişse veya makinede farklı bir ürün kullanımına geçiş yapılacaksa karışımın performansını değerlendirmek için karışıma dinamik özellikler testi uygulanmalıdır.


yagmarket.com ' dan kam​p​anyaları​​​ takip etmeyi unutmayın! 

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.

Müşteri Hizmetleri (0850) 888 12 34

Sepetim"

Sepetiniz Boş

"