Mobil Rarus 827 - 20 L

ÜRÜN TANIMI

Mobil Rarus 800 Serisi esas olarak ağır hizmet pistonlu hava kompresörlerinin yağlanmasında üstün performans sağlayan kompresör yağlarıdır. Bu yağlar, önde gelen kompresör imalatçı firmaları tarafından istenen en zor şartları karşılamak veya aşmak için tasarlanmıştır. Mineral esaslı ürünlerin istenen gereksinimleri karşılamadığı koşullar altında çalışan kompresörlerin korunmasını ve güvenirliğini sağlayan özgün tasarımlı sentetik yağlar ve yüksek teknolojili katık sistemi ile formüle edilmiştir. Mobil Rarus 800 Serisi, mineral yağlara göre aşınmaya karşı çok üst düzeyde koruma ve oksidasyon ve ısıl bozulmaya karşı benzersiz direnç sağlar. İçerdikleri özgün formülasyon, ekipman sorunlarının asgariye indirilmesi, tortu ve birikintilerin ekipmana gitmesinin önlenmesi ile bakım maliyetlerini azaltma imkanı sağlamaktadır.

Mobil Rarus 800 Serisi yağlar mineral esaslı ürünlere kıyasla olası yangın ve patlama risklerini de önemli ölçüde azaltmaktadır. Bu yağlar, esas olarak hiç bir tortu oluşumuna yol açmaz ve sahip oldukları daha yüksek kendinden alevlenme sıcaklığı sayesinde performans ve güvenlikleri daha fazladır. Üstün sudan ayrılma özellikleri, emülsiyon oluşumunun ve akış yönündeki boru ve ekipmanlara taşınmadan kaynaklanan sorunları asgariye indirir. Bu yağlar önde gelen kompresör imalatçıları tarafından önerilmiş veya onaylanmıştır.

ÖZELLİKLERİ VE FAYDALARI

Mobil Rarus 800 Serisi yağların kullanımı, mineral yağlara kıyasla kompresör temizliğini artırmakta, daha az tortu oluşumuna yol açmakta ve böylelikle iki periyodik bakım süresi arası uzatılmış olmaktadır. Bunların mükemmel oksidasyon direnci ve ısıl kararlılığı sayesinde bir taraftan yağ ömrü artarken, aynı zamanda çamur ve tortu oluşumu da azalmaktadır. Bu yağlar, aşınmaya ve korozyona karşı benzersiz koruma sağlamakta, bu da ekipman ömrü ve performansını artırmaktadır.

KULLANIM YERLERİ

Mobil Rarus 800 Serisi yağları tek ve çok kademeli hava kompresörleri için önerilir, ancak teneffüs amaçlı basınçlı hava üreten kompresörlerde kullanımı tavsiye edilmez. Özellikle çıkış sıcaklıkları 200ºC seviyesine varabilen, sürekli yüksek sıcaklıkta ve zorlu çalışma şartlarında etkilidir. Düşük viskoziteli yağlar, esas olarak pistonlu ve rotari kompresörler için uygundur. Rarus 800 Serisi yağlar, geçmişte aşırı yağ bozulması, düşük supap performansı veya tortu oluşumu sergileyen sistemler için özellikle önerilir. Bunlar kompresör imalatında kullanılan her türlü malzemeyle uyumludur ve mineral yağlarla birlikte kullanılabilir, ancak bunlarla karışması durumunda performansı düşer. Mobil Rarus 800 Serisi florinli hidrokarbonlar, silikon, florin silikon, polisülfit, Viton, Teflon ve yüksek nitril Buna N NBR (%36'nın üzerinde akrilonitril) malzemeler ile uyumludur. Ancak düşük nitril Buna N NBR (%30'un altında akrilonitril), doğal ve butil lastikler, Neopren, poliakrilat, stiren/bütadiyen ve klor-sülfanat içeren polietilen malzemeden yapılmış sızdırmazlık elemanları kullanılması tavsiye edilmez.

Mobil Rarus 800 Serisi, yağlara dayanıklı boyalar üzerinde bir etki yapmaz, ancak cila, vernik, PVC ve akrilik boyalar önerilmez.

Aşağıda verilen tipteki kompresör uygulamalarında Mobil Rarus 800 Serisi yağlar mükemmel performans sergiler:

•  Her tipteki hava kompresörleri ve özellikle pistonlu hava kompresörleri
•  Ağır koşullar altında çalışan üniteler
•  Mineral esaslı yağların aşırı bozulduğu çok kademeli üniteler
•  Bu yağlar silindir veya karter yağlaması için kullanılabilir
•  Hassas dişli ve yatakların olduğu kompresör sistemleri
•  Sabit ve hareketli ekipmanlarda kullanılan kompresörler

Müşteri Hizmetleri (0850) 888 12 34