Mobilith SHC 220 - 16 Kg

ÜRÜN TANIMI

Mobilith SHC Serisi gresler aşırı sıcaklıklarda çok geniş uygulama alanları için üstün performanslı ürünler olarak tasarlanmıştır. Bunlar sentetik bazyağlar ile yüksek kaliteli lityum kompleks kalınlaştırıcıların özgün özelliklerini bir araya getirmektedir. Sentetik bazyağların mum (wax) içermeyen yapıları ve düşük çekme katsayıları (mineral esaslı yağlara kıyasla) mükemmel düzeyde düşük sıcaklıkta pompalanma ve düşük çalışma torku özellikleri sağlar. Bu ürünler, enerji tasarrufu potansiyeli içerir ve oynak makaralı ve bilyalı rulmanların yük bölgelerindeki çalışma sıcaklıklarını düşürür. Lityum kompleks kalınlaştırıcı mükemmel yapışma, yapısal kararlılık ve suya karşı direnç özelliği sağlar. Bu greslerin çok üst düzeyde kimyasal kararlılıkları vardır ve yüksek sıcaklıklarda aşınma, pas ve korozyona karşı mükemmel koruma sağlayan özel katıkların kombinasyonu ile formüle edilmişlerdir. Mobilith SHC Serisi gresleri, baz yağ viskoziteleri ISO VG 100 ile 1500 ve NLGI sınıfı 00 ile 2 arasında değişen yedi ayrı ürün olarak temin edilebilir.

Mobilith SHC Serisi gresler, dünyadaki birçok endüstride, çok sayıda kullanıcının tercih ettiği gresler arasında yer alır. Bu gresler, esas olarak benzersiz kalite, güvenirlik, çok yönlülük ve sağlamış oldukları performans faydaları açısından ünlenmişlerdir.


ÖZELLİKLERİ VE FAYDALARI

Mobil SHC Serisi marka yağlar ve gresler dünya çapında yenilikçi özellikleri ve benzersiz performansları ile kabul görmekte ve onaylanmaktadır. Mobilith SHC serisi, ExxonMobil'in benzersiz ürün sağlamak için ileri teknoloji kullanımında gösterdiği bugüne kadar süregelen kararlılığını simgelemektedir. Mobilith SHC Serisi ürünlerin geliştirilmesindeki temel faktör, sürekli gelişmekte olan endüstriyel ekipman tasarımı için mükemmel performans sağlayacak ürün önerilerimizi güvence altına alan bilim adamlarımız ve uygulama uzmanlarımızın OEM ekipman üreticileri ile aralarındaki yakın temastır.

Ekipman imalatçıları ile yürütülen ortak çalışmalar, Mobilith SHC Serisi yağlayıcıların benzersiz performansını sergileyen kendi laboratuvar testlerimizin teyit edilmesinde katkı sağlamıştır. Bu faydalar arasında, daha uzun gres ömrü, yükseltilmiş yatak koruyuculuğu ve yatak ömrü, çok daha geniş bir sıcaklık aralığında uygulanabilirlik ve geliştirilmiş mekanik verimlilik ve enerji tasarrufu yer almaktadır.

Yağların yüksek ısıl koşullara karşı dayanıklılık özelliklerinin artırılması konusunda ürün formülasyon uzmanlarımız, Mobilith SHC için özel olarak sentetik esaslı yağ tercihi yapmışlardır; çünkü bunlar yüksek ısıda oksidasyona karşı benzersiz direnç potansiyeline sahiptir. Bilim adamlarımız en son teknolojiye uygun lityum kompleks kalınlaştırıcı teknolojisi geliştirmişler ve Mobil SHC serisi greslerinin performansını artıracak özel katıklar kullanmışlardır. Mobilith SHC aşağıda verilen özellik ve faydaları sağlamaktadır:


Özellikleri  Avantajları ve Sağlayabileceği Faydalar
Benzersiz yüksek sıcaklık ve düşük sıcaklık performansıGeniş uygulama sıcaklığı aralığı içinde yüksek sıcaklıkta mükemmel koruma, düşük sıcaklıkta düşük tork ve rahat ilk çalışma sağlar
Aşınma, pas ve korozyona karşı mükemmel korumaAşınma pas ve korozyonunu düşürür, duruş ve bakım maliyetlerini azaltır
Mükemmel ısıl kararlılık ve oksidasyon direnciYağlama aralarını ve servis süresini uzatır, yatak ömrünü arttırır
Düşük çekme katsayısıDaha düşük enerji tüketimi potansiyeli sergiler
Yüksek VI' ye sahip yüksek viskozite sınıfları, wax içermeyen baz yağDüşük devir ve ağır yük altındaki yataklarda düşük sıcaklık performansı ve benzersiz koruma
Sulu ortamlarda üstün yapısal kararlılıkAşırı sulu ortamlarda mükemmel gres performansı sağlar
Düşük buharlaşmaYağlama aralıkları ve yatak ömrünün uzatılmasını sağlayacak şekilde yüksek sıcaklıkta viskozite artışını engeller


KULLANIM YERLERİ

Uygulama Esasları: Mobilith SHC Serisi gresler bir çok mineral esaslı ürünler ile uyumlu olmasına karşın, bu gresin diğerleri ile karıştırılması onun performansının azalmasına yol açar. Bu nedenle, gresin Mobilith SHC Serisi içinde yer alan greslerden biri ile değiştirilmesi durumunda, sistemin eski yağlarından tümüyle arındırılması, en üst düzeyde performans temini açısından zorunludur. -Mobilith SHC Serisi greslerin sahip olduğu birçok performans faydaları yanı sıra, her bir ürün sınıfı için aşağıda verilen alanlarda mükemmel uygulama imkanı bulurlar:

•  Mobilith SHC 100 esas olarak düşük sürtünme, düşük aşınma ve uzun servis ömrünün istendiği elektrik motoru gibi yüksek devirli uygulamalar için önerilen aşınma önleyici ve aşırı basınç gresidir. Sentetik baz yağlı NLGI 2 Sınıfı / ISO VG 100 gresidir. Uygulama sıcaklıkları -40ºC* ila 150ºC arasındadır.
•  Mobilith SHC 220 çok amaçlı, ağır hizmet otomotiv ve endüstriyel uygulamalar için önerilen NLGI 2 aşırı basınç gresidir. İçinde ISO VG 220 sentetik esaslı sıvı olan Mobilith SHC 220 için önerilen sıcaklık aralıkları -40ºC* ila 150ºC arasındadır.
•  Mobilith SHC 221 çok amaçlı, özellikle merkezi gres sistemlerinin kullanıldığı ağır hizmet otomotiv ve endüstriyel uygulamalar için önerilen aşırı basınç gresidir. İçinde ISO VG 220 sentetik bazyağ olan Mobilith SHC 221 için önerilen çalışma aralığı -40ºC ila 150ºC arasındadır.
•  Mobilith SHC 460 NLGI 1.5 Sınıfında ISO VG 460 sentetik sıvı esaslı grestir. Zor endüstriyel ve denizcilik uygulamaları için tavsiye edilen aşırı basınç (EP) özelliğine sahiptir. Su mukavemetinin kritik faktör olduğu uygulamalarda, ağır yük ve orta hızlarda çalışan yataklarda benzersiz koruyuculuk sağlar. Mobilith SHC 460 haddehaneler, kağıt fabrikaları ve denizcilik uygulamalarında benzersiz bir performans sergiler. Önerilen uygulama sıcaklık aralığı -30ºC* ile 150ºC arasındadır.
•  Mobilith SHC 1000 Special, sınır yağlama şartlarında çalışan düz ve rulmanlı yataklarda en üst düzeyde koruyuculuk sağlamak için ISO VG 1000 sentetik bazlı sıvı ile %11 grafit ve %1 molibden disülfit gibi katı yağlayıcılarla kuvvetli şekilde takviye edilmiş, NLGI numarası 2 olan bir grestir. Bu ürün, çok düşük hızlarda, ağır yüklerde ve yüksek sıcaklıklarda yatak ömrünü uzatmak için tasarlanmıştır. Mobilith SHC 1000 Special uygun gresleme aralığında -20ºC* ile 150ºC arasında önerilen bir işletme sıcaklığına sahiptir.
•  Mobilith SHC 1500 sentetik esaslı NLGI 1.5 Sınıfı / ISO VG 1500 gresidir. Esas olarak çok düşük hızlar, ağır yükler ve yüksek sıcaklıklarda çalışan kaymalı ve bilyeli yataklar için önerilir. Mobilith SHC 1500 için önerilen sıcaklık aralığı uygun yağlama aralıkları dikkate alınarak -20ºC* ile 150ºC arasındadır. Mobilith SHC 1500 ile sürekli yağlama, ağır hadde yükleri uygulamalarındaki yatak ömrünün uzatılmasında çok etkili olmuştur. Mobilith SHC 1500 aynı zamanda döner fırın rulmanları ve cüruf transfer arabaları tekerlek rulmanlarında mükemmel performans sergiler.
•  Mobilith SHC 007 sentetik esaslı NLGI 00 Sınıfı / ISO VG 460 gresidir. Önerilen sıcaklık aralığı uygun yağlama sıklığı dikkate alındırarak -50ºC ile 150ºC arasındadır. --Birincil kullanım yerleri, konvansiyonel yarı sıvı gres yağlarının yağlama ömrünün kısalığı nedeniyle kabul edilemeyeceği gresle yağlanan yüksek sıcaklıklara maruz dişli kutuları ve de ağır vasıta kamyon treyler tekerlek poryalarıdır.

•  Düşük sıcaklık iddiaları, sırasıyla ilk çalıştırmada azami10.000/1.000 gcm ve 1 saat olarak ASTM 1478 sonuçlarına dayanır.

SPESİFİKASYONLAR VE ONAYLAR
Mobilith SHC serisi aşağıdaki endüstri ve üretici spesifikasyonlarını karşılar veya aşar:100220221460
AAR M-942-98XX-
DIN 51825: (2004-06) KPHC 2N-40 KPHC 2N-30 -KPHC 1-2N-40
DIN 51826: (2005-01) -

Mobilith SHC serisi aşağıdaki endüstri ve üretici spesifikasyonlarını karşılar veya aşar:1000 Special1500007
AAR M-942-98---
DIN 51825: (2004-06) KPFHC 2N-30KPHC 1-2N-30 -
DIN 51826: (2005-01) GPHC 00K-30

TİPİK ÖZELLİKLER
Mobilith SHC Series100220221460
NLGI Sınıfı 22101.May
Kalınlaştırıcı Sabun Tipi Lityum Kompleks Lityum Kompleks Lityum Kompleks Lityum Kompleks
Renk Kırmızı Kırmızı Açık Ten Kırmızı
İşlenmiş Penetrasyon, 25 ºC, ASTM D217 280280325305
Damlama Noktası, ºC, ASTM D2265265265265265
Baz Yağ Viskozitesi, ASTM D445, cSt @ 40 ºC 09.Nis220220460
Timken OK Yükü, ASTM D2509, lb. (ağırlık)29.5 (65) 29.5 (65)29.5 (65)29.5 (65)
4-Bilye Kaynama, ASTM D2596, Kg 06.Eyl06.Eyl06.Eyl250
Su ile Yıkama, ASTM D1264, 79 ºC de ağırlıkça % kayıp 6343
Pas Önleme, ASTM D6138, Saf Su 0000
Korozyon Önleme, ASTM D1743 Sınıfı Geçer Geçer Geçer Geçer
4-Bilye Aşınma, ASTM D 2266, aşınma İzi, mm0,50,50,50,5
Düşük Sıcaklık Torku, ASTM D1478, İlk Çalıştırmada Tork/ 1 Saat gcm ve Test Tº9520/2199 @ -50 ºC4361/836 @ -40 ºC--9060/2944 @ -40 ºC
US Mobility, AM-S 1390, -18 ºC, gms/min2011-5

Müşteri Hizmetleri (0850) 888 12 34