Mobiltherm 605 - 208 L

ÜRÜN TANIMI

Mobiltherm ısı transfer yağları, kapalı dolaylı ısıtma sistemlerinde kullanmak için tasarlanmış yüksek performanslı ürünlerdir. Bu yağlar her tür endüstriyel proseslerdeki soğuk yağ sızdırmazlığı olan dolaylı ısıtma ve soğutma sistemlerinde kullanılmaları için önerilir. Mobiltherm ısı transfer yağları, termal parçalanmaya ve kimyasal oksidasyona dirençli yüksek rafine baz yağlardan formüle edilmiştir. Termal olarak çok kararlıdırlar ve çökelti oluşumu veya viskozite artışı olmadan son derece uzun süre kullanılabilirler. Mobiltherm ısı transferi yağları, iyi ısı transferi verimliliğine sahiptir ve viskoziteleri hem ilk çalıştırma hem de işletme sıcaklıklarında kolaylıkla pompalanabilecekleri şekildedir. Bu yağlar daha hızlı ısı yayılımı sağlayan özgül ısı ve termal iletkenlik özelliklerine sahiptirler. Önerilen çalışma sıcaklıklarında termal parçalanmaya karşı dirençleri nedeniyle bu yağların parlama noktaları kullanım süreleri içinde belirgin şekilde azalmaz.


ÖZELLİKLERİ VE FAYDALARI

Mobiltherm yağları, ağır uygulamalarda bile performans ve güvenilirlik yönünden ün kazanmış özel sıvılara ait Mobil markasının önemli üyeleridir. Modern rafine teknikleri mükemmel ürün özellikleri sağlamada önemli bir etkendir. Mobiltherm 600, aşağıdaki faydaları sağlar.


KULLANIM YERLERİ

Kullanım Yerleriyle İlgili Hususlar: Mobiltherm ısı transfer yağları, mükemmel termal ve oksidasyon kararlılıklarının bozulması sonucu diğer özelliklerin değişmesine ve kullanım ömrünü belirlemeye yönelik analizlerin karmaşık hale gelmesine neden olabileceğinden, diğer yağlarla karıştırılmamalıdır. Eğer yağlar önerilen en üst sıcaklıkların üzerinde kullanılıyorsa sistem azot gibi bir asal gaz ile basınçlandırarak daha yüksek sıcaklıklarda çalışmak üzere tasarlanmadıkça buhar kilidi oluşabilir. Daha yüksek sıcaklıklarda, sıcaklık önerilen sınırın üstüne yükseldiğinde belirgin şekilde artan termal özellikleri kaybetme oranı nedeniyle sıvı ömrü kısalabilir. İyi tasarlanmış sistemlerde, ısıtma elemanını çevreleyen yağ filmi sıcaklığı tüm yağ sıcaklığının 15ºC ila 30ºC üzeri civarında olmalıdır. Bundan daha yüksekse yağın kullanım ömrü kısalabilir, tortu ve birikinti oluşumuyla ısı transferi oranları değişebilir. Diğer mineral yağlarda olduğu gibi Mobiltherm ısı transferi yağları yalnızca cebri sirkülasyona sahip sistemlerde kullanılmalıdır. Isı transferi ortamının sirkülasyonu için konveksiyona bağımlı sistemler, yağın yerel aşırı ısınmasını ve hızlı bozulmasını önlemek için yeterli hızlı akış sağlamaz. Ayrıca bu yağların sıcak yağın doğrudan havaya maruz kaldığı açık sistemlerde kullanılmaları önerilmez. Sızıntı noktalarında püskürür veya kaçarsa sıcak Mobiltherm yağları anında alev alabilir. Mobiltherm 600 serisi, tüm yağ sıcaklığı aralıklarının aşağıdaki tabloda verildiği gibi olduğu açık ve kapalı sistemlerde kullanılabilir.


•  Mobiltherm 603: Kapalı Sistemler (-15º C ila 285º C), Açık Sistemler (-15º C ila 150º C)

•  Mobiltherm 605: Kapalı Sistemler (-12º C ila 315º C), Açık Sistemler (-12º C ila 180º C)

•  Mobiltherm 610: Açık sistemler (-6°C ila 250°C)

•  Mobiltherm 611: Açık sistemler (-6°C ila 275°C)

Müşteri Hizmetleri (0850) 888 12 34