Mobil DTE 846 - 180 Kg


Mobil DTE 832 ve 846 yağları buhar türbini, gaz türbini ve kombine çevrimli gaz türbinlerinin (CCGT) karşı karşıya kaldığı en zor çalışma koşulları altında kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu yenilikçi ürünler özgün yöntemlerle hidrojen işlemlerinden geçirilmiş üstün ısıl/oksidasyon mukavemeti sağlayan çok yüksek kaliteli baz yağlar ile zor koşullar altında çalışan gaz türbinleri için gerekli tortu kontrolü ve "temiz tutma” performansı ile bunun yanı sıra buhar türbini işletmesi için gereken mükemmel su ayırma özelliği sağlayan özel olarak seçilmiş katık sistemi ile formüle edilmiştir. Bu formülasyon aynı zamanda dişli aktarma grubu ile akuple türbinler için yük taşıma gerekliliklerini karşılayan ve çinko içermeyen bir aşınma önleme sistemi de içermektedir. Mobil DTE 800 Serisi yağlar, modern buhar ve gaz türbinleri tasarımlarının ayrı ayrı gereksinimlerini karşılamasının yanı sıra gaz türbini ve buhar türbininin arka arkaya akuple edildiği kombine çevrimli uygulamalarda gereken tek yağ için mükemmel bir seçimdir. Aynı anda gerek tortu kontrolü ve gerekse su ayırma gereksinimlerinin her ikisini de karşılayabilmesi bu ileri yağlama teknolojisinin performansı için temel gösterge niteliğindedir. Mobil DTE 832 ve 846 yağlarının mükemmel ısıl/oksitlenme direnci bunların en zor türbin koşulları altında çalışabilmelerine imkan sağlamaktadır. Mobil DTE 800 Serisi yağların performans özellikleri kendini mükemmel ekipman koruma, güvenilir işletme, düşük duruş süresi ve yağ ömrünün artışı ile gösterir. Bu ürünler her türlü buhar gaz ve devir düşürücülü türbinlerde kullanılabildikleri için işletmeciler için azami esneklik sağlayabilmektedir.


Özellikleri ve Faydaları
Mobil DTE marka mineral esaslı ürünler yüz yıldan daha uzun bir zamandır dünyanın önde gelen türbin imalatçılarının tercihi olmaktadır. Bu dönem boyunca şirketimizin bilim adamları türbin ekipmanları imalatçıları ve işletmecileri ile yakın çalışma içinde olmuşlar ve sürekli olarak yağlarımızın yeni türbin tasarımlarının gereksinimlerini karşılamasını veya aşmasını sağlamışlardır. Bu durum Mobil türbin yağlarının sürekli yenilenmesini ve en uygun modern baz yağ ve katık teknolojisinin uygulanmasını beraberinde getirmiştir. Yüksek güç üretimi şartlarında çalışan modern sabit gaz türbinleri için ısıl/oksitlenme etkilerine ve tortu oluşumuna karşı olağanüstü koruma sağlanması kaçınılmaz gerekliliktir. Zor koşullar altında çalışma, yağlar üzerinde ısıl gerilimlere neden olmakta, bu da filtre tıkanması, servo-valflarda tortu oluşumu ve yağ ömrünün kısalmasına yol açmaktadır. Modern buhar türbinlerinde buhar kaçakları söz konusu olduğunda yüksek düzeyde oksitlenme direnci yanı sıra iyi sudan ayrılma özelliği gerekmektedir. Kombine çevrimli işletmeler içinse yağların her iki tip türbin için gerekli özellikleri sağlaması beklenmektedir.
Mobil DTE 800 Serisi yağlar aşağıda verilen özellik ve olası yararları sağlamaktadır:


Özellikleri Avantajları ve Sağlayabileceği Faydalar
Yanlış yağ uygulama olasılığını önler, masraflı yağ değişimlerini azaltır
Önde gelen imalatçıların talep ettiği gaz ve buhar türbin gereksinimlerini aynı anda karşılar ve aşar
Stok maliyetlerini azaltır
Mükemmel ısıl/oksidasyon kararlılığı Duruşları azaltır, daha güvenilir işletme sağlar
Özellikleri Avantajları ve Sağlayabileceği Faydalar
Yağ değişme aralığını artırır, üretim maliyetlerini düşürür
Devir düşürücülü türbinler (gaz ve buhar) için mükemmel koruma sağlar, bakım ve değişme maliyetlerini düşürür
Aşınmaya karşı mükemmel koruma
Ekipman ömrünü uzatır, parça değişim maliyetini düşürür
Sistemin verimli çalışmasını ve bakım maliyetlerinde azalma sağlar
Mükemmel sudan ayrılma özelliği


Kullanım Yerleri
Mobil DTE 832 ve 846 direk bağlantılı veya devir düşürücülü buhar ve gaz türbinleri yağ  sistemlerinde, türbin devir kontrol mekanizmalarında kullanılmak üzere tasarlanmış üstün  performanslı türbin yağlarıdır. Özel uygulamalar arasında şunlar bulunur:
• Buhar ve gaz türbinleri için ortak merkezi yağlama sistemi olan Kombine Çevrimli (CCGT) elektrik güç üretimi uygulamaları.
• Elektrik güç üretimi, doğal gaz boru hattı iletimi, üretim tesisleri ve enerji geri kazanma tesislerinde kullanılan buhar ve gaz türbinlerinin yağlaması.


Spesifikasyonlar ve Onaylar
Mobil DTE 800 Serisi aşağıda verilen endüstriyel 832 846 spesifikasyonları karşılar veya fazlasıyla geçer:
JIS K2213 Type 2 karşılar veya geçer X X
DIN 51515-1 L-TD karşılar veya geçer X X
DIN 51515-2 L-TG karşılar veya geçer X X
GE GEK 28143A karşılar veya geçer X X
Solar ES 9-224, Class II karşılar veya geçer X X
GE GEK 32568-E/F karşılar veya geçer X
GE GEK 101941-A karşılar X
GE GEK 107395 karşılar X
Alstom Power Sweden 812108 karşılar X
Alstom Power Sweden 812109 karşılar X
Mobil DTE 800 Serisi aşağıdaki üretici onaylarına 832 846 sahiptir:
Alstom Power HTGD 90 117 X X
Siemens TLV 9013 04 X X
GE GEK 32568-C Kalite Seviyesi X


Tipik Özellikler
Mobil DTE 800 Series 832 846
ISO Viskozite Sınıfı 32 46
Mobil DTE 800 Series 832 846
Viskozite, ASTM D 445
cSt @ 40ºC 29.6 42.4
cSt @ 100ºC 5.4 6.2
Viskozite İndeksi, ASTM D 2270 110 106
Akma Noktası, ºC, ASTM D 97 -30 -30
Parlama Noktası, ºC, ASTM D 92 224 244
Özgül Ağırlık 15.6ºC/15.6ºC, ASTM D 4052 0.86 0.87
TOST, ASTM D 943, saat, NN:2 10,000+ 10,000+
RBOT, ASTM D 2272, dakika. 1200 1100
FZG Kazıma, DIN 5182, A/8.3/90, Yük Kademesi 9 9
Pas Testi, ASTM D 665
Distile Su Geçer Geçer
Deniz Suyu Geçer Geçer
Sudan Ayrılma, ASTMD 1401, 54ºC de 0ml. emülsiyon 15 15
için süre, dakika
Bakır Şerit Korozyonu , ASTM D 130, 3 saat @ 100ºC 1A 1A
Köpük Testi, ASTM D 892, Seq I, II ve III Eğilim / 20/0 20/0
Kararlılık, ml/ml
Havayı Bırakma, dakika 2 2


Sağlık ve Güvenlik
Mevcut bilgiler ışığında, amaçlanan yerlerde kullanıldığında ve Güvenlik Bilgi Formunda (MSDS) sağlanan tavsiyelere uyulduğunda bu ürünün insan sağlığı üzerinde olumsuz etki yaratması beklenmemektedir. MSDS’ler talep durumunda ana dağıtıcıdan veya internet aracılığıyla sağlanabilir. Bu ürün amacı dışında kullanılmamalıdır. Kullanılmış ürünleri yok ederken çevrenin korunması konusunda dikkatli olunuz.

Müşteri Hizmetleri (0850) 888 12 34